image 1 image 2 image 3 image 3 image 3

اعضای هیأت مدیره شرکت توسعه ساختمان سرمایه :

 

رئیس هیات مدیره : آقای حمید جلایر سرنقی

 

نایب رئیس هیات مدیره : آقای محمد بابایی طلاتپه

 

عضو هیات مدیره و مدیرعامل: آقای مهدی تقی زاده واحد

 

 

آنکه در طلب کمال است باید خردورز و با دانش باشد ( حکیم بزرگمهر )
:: پايگاه اطلاع رساني و ساماندهي ايمني ساختمان
:: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
:: پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
:: وزارت راه و شهرسازي
:: پایگاه اطلاع رسانی محمد شریعتمداری
:: وب سایت مجلس شورای اسلامی