image 1 image 2 image 3 image 3 image 3

برای ارتباط با ما لطفا تمامی موارد را بصورت صحیح و کامل درج نمایید

تهران - جردن - ناهید شرقی - پلاک 21-طبقه اول - واحد 2 و 3

پست الکتونیکی : info@sbd-co.com

فکس : 22653510

تلفن : 22018614- 22018561


نام :

*

نام خانوادگی :

*

تلفن :

*

نشانی پستی :

*

پست الکترونیکی :

*

نشانی وب سایت :

*

عنوان نامه :

*

متن نامه : *

آنکه در طلب کمال است باید خردورز و با دانش باشد ( حکیم بزرگمهر )
:: پايگاه اطلاع رساني و ساماندهي ايمني ساختمان
:: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
:: پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
:: وزارت راه و شهرسازي
:: پایگاه اطلاع رسانی محمد شریعتمداری
:: وب سایت مجلس شورای اسلامی