image 1 image 2 image 3 image 3 image 3

شرکت توسعه ساختمان سرمایه(سهامی خاص ) در تاریخ 1387/12/5تحت شماره  345662 و شناسه ملی  10103901809 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است .

تهران - جردن - ناهید شرقی - پلاک 21-طبقه اول - واحد 2 و 3

پست الکتونیکی : info@sbd-co.com

فکس : 22653510

تلفن : 22018614- 22018561

آنکه در طلب کمال است باید خردورز و با دانش باشد ( حکیم بزرگمهر )
:: پايگاه اطلاع رساني و ساماندهي ايمني ساختمان
:: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
:: پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
:: وزارت راه و شهرسازي
:: پایگاه اطلاع رسانی محمد شریعتمداری
:: وب سایت مجلس شورای اسلامی